Pieśń - "Córko Kościoła"

1. Błogosławiona Córko Kościoła,
dotknięta mocą Ducha Świętego.
Do Ciebie Sancjo z ufnością wołam,
wstawiaj się za mną u Pana mego.

Ref. Jezus, Zbawiciel jest moją drogą.
W Nim moja miłość i szczęście me.
Uwielbiać pragnę Go Sancjo z Tobą.
Do Serca Boga poprowadź mnie.

2. Błogosławiona Siostro maluczkich,
Którym Swa pomoc niosłaś w potrzebie.
Spójrz na maluczkich mych braci drogich.
Wypraszaj łaski u Ojca w niebie.

3. Błogosławiona Siostro radości,
Świadku nadziei i przebaczenia.
Ty, co pragnęłaś bardzo świętości, 
W pokój i dobro ten świat przemieniaj.

Pieśń - "Błogosławiona Siostro Sancjo"

1. Jezusa Chrystusa Serce gorejące
roznieciło iskrę w sercu Siostry Sancji.
Serce Jezusowe jaśniejsze niż słońce,
ukryta Miłości w klasztornej monstrancji.

Ref. Serce Siostry Sancji, młode i przejrzyste
jest jednym z promieni, Twego Serca Chryste.

2. Świętego Franciszka radość i cierpienie
Podzieliła Sancja w żywocie swym skromnym
Dla swych bliźnich była zawsze pocieszeniem,
Zarzewiem miłości w domu swym zakonnym.

3. Przyjąłeś w Swe dłonie krzyżem poranione,
Wielką miłość serca Swej oblubienicy.
Jezu, Królu świętych i błogosławionych,
Nas też wszystkich zasadź w rajskiej Twej winnicy.

Słowa: Marek Skwarnicki
Muzyka: M. Machura V, 2002 r.

Pieśni - "Błogosławiona córko"

1. Błogosławiona Córko Przebolesnej Pani.
Radujesz się w niebie razem z aniołami.
Pan Bóg Cię wywyższa i czyni dla nas wzorem.
Wstawiaj się za nami, za całym Kościołem.

Ref. Nasza Siostro Sancjo,
Tyś błogosławiona.
Bo tak wielkich rzeczy Bóg w Tobie dokonał.

2. Drzewem posłuszeństwa życie Twe się stało,
Pokorną ufnością zaowocowało.
Bądź Siostro Sancjo naszym wspomożeniem
I kwiaty nadziei zsyłaj nam na ziemię.

3. Swą pieśń o miłości Stwórcy wyśpiewałaś,
Jego Boskie Serce nad wszystko kochałaś.
Różo seraficka uproś nam u Pana
Aby miłość Jego była miłowana.

4. Promieniu dobroci cierpiący w milczeniu,
Oddałaś swe życie Dobru Najwyższemu.
Droga Siostro Sancjo wspieraj nasze siły,
Byśmy swemu Bogu zawsze wierne były.

Muzyka: ks. Tarsycjusz Sinka CM